ระบบรับสมัครโควตารับตรง

เว็บไซต์นี้  Support กับ Browser IE7 ขึ้นไป, Mozilla FireFox <<คลิกดาวน์โหลด>>

ประกาศ

 

โครงการเรียนล่วงหน้า

ประกาศสำหรับโครงการเรียนล่วงหน้ารุ่นที่ 9 เลขที่ใบสมัครไม่มีผลต่อลำดับการรับสมัคร

 

Smile กำหนดการโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 9

Smile รายละเอียดการรับสมัครโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 9

 Smile Facebook กลุ่มของโครงการเรียนล่วงหน้า

Smile วิธีการสมัครโครงการเรียนล่วงหน้ารุ่นที่ 9

Smile วิธีการคำนวณคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิทย์-คณิต
 

 

การ รับสมัครและการคัดเลือกโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการ ศึกษา 2557

Smile รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งฯ 
รอบที่2
 

Smile รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งฯ 

Smile รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาและสถานที่สอบ โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งฯ

Cool เข้าร่วมกลุ่ม Facebook โควตาสาธิตฯ

 

ปฏิทินการสมัครเข้าศึกษา (ฉบับแก้ไข)

โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

รายการ

วัน / เดือน / ปี

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางอีเมล์ รอบที่ 1

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557

วันสอบสัมภาษณ์  และยืนยันการเข้าศึกษา รอบที่ 1

วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอีเมล์ รอบที่ 1

วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557

วันยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

ภายในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางอีเมล์ รอบที่ 2

วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557

วันสอบสัมภาษณ์  และยืนยันการเข้าศึกษา รอบที่ 2

วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอีเมล์ รอบที่ 2

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2557

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบรับตรงผ่าน
Clearing-house

วันพฤหัสบดีที่ 5 – จันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557

วันประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่าน Clearing-house และตัดสิทธิ์ในระบบกลาง (Admissions)

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557

วันรับเอกสารสำหรับนิสิตใหม่ ตามคณะที่สังกัด

วันที่จันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557

วันส่งเอกสารมอบตัวเป็นนิสิตและถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่

28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557

วันเปิดภาคเรียน

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557

โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
Smile ประกาศ รายชื่อผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะทางกีฬา (ประกาศ: 17/12/2556)

โครงการ ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษา ตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) และโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ ระนองพังงา ภูเก็ต ตรังและสตูล)

Laughingเข้าร่วมกลุ่มของfbโควตา 6 จังหวัดฯและโควตาพิเศษ 30 จังหวัดประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษา 

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 

 

รายละเอียด 

โควตาพิเศษ 30 จังหวัด 

โควตา 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันฯ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง e-mail ของผู้สมัคร


วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557

วันสอบสัมภาษณ์

(ตามคณะที่สอบคัดเลือกได้ โดยสถานที่จะประกาศให้ทราบในภายหลัง)


วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอีเมล์ วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557
 
free pokerfree poker
Office of the Registrar, Kasetsart University